As Çamlık Sitesi B-1 Blok 77/7 Koşuyolu\kadıköy\istanbul, 34718
(0216) 326 96 00
info@tibbihipnozdernegi.org.tr

T.C. Sağlık Bakanlığı Onaylı Hipnoz Uygulama Sertifikası Eğitim Programı

T.C. Sağlık Bakanlığı Onaylı Hipnoz Uygulama Sertifikası Eğitim Programı

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 16/10/2015 tarihinde 24 sayı ile “Hipnoz Uygulaması Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları” yayınlanmıştır.  Bu standartlar doğrultusunda Tıbbi Hipnoz Derneği tarafından düzenlenen Hipnoz Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı bilgilerinize sunulmuştur.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığınca yayınlanan “Hipnoz Uygulaması Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları” belgesinin tamamına http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/3983,hipnoz-sertifikali-egitim-standardipdf.pdf linki ile ulaşabilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Hipnoz Eğitimi veren yetkili eğitim merkezlerine T.C. Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı web sitesinden ulaşılabilmektedir: http://getatportal.saglik.gov.tr/ .

Mevcut haliyle T.C. Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Hipnoz Eğitimi veren yetkili eğitim merkezleri listesine http://getatportal.saglik.gov.tr/TR,8536/egitim-merkezleri-ve-duyurular.html bağlantısı ile ulaşılabilmektedir.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı web sayfasında listelenen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Eğitim Merkezlerinin üzerine tıklayarak söz konusu GETAT Eğitim Merkezlerinden hangilerinin Hipnoz Uygulaması Eğitimi verdiğine dair detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Tıbbi Hipnoz Derneği olarak T.C. Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Hipnoz Uygulaması Eğitimi veren yetkili hipnoz uygulaması eğitim merkezleri arasında yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi bünyesinde eğitim faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Hipnoz Uygulaması Eğitim duyurularına ilişkin detaylara Tıbbi Hipnoz Derneği duyurular internet sayfasından  http://www.tibbihipnozdernegi.org.tr/ ve Medipol Üniversitesi internet sayfasından https://sem.medipol.edu.tr/ ulaşabilirsiniz.

Hipnoz Uygulaması Yapmaya Yetkili Kişiler

Resmi Gazetede 27/10/2014 tarih ve 29158 Sayı ile yayınlanan T.C. Sağlık Bakanlığı “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” ve T.C. Sağlık Bakanlığı “Hipnoz Uygulaması Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları” doğrultusunda hipnoz uygulaması yapmaya yetkili sağlık personeli aşağıda listelenmiştir:

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Hipnoz Uygulama Sertifikasına sahip tabipler
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Hipnoz Uygulama Sertifikasına sahip diş tabipleri
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Hipnoz Uygulama Sertifikasına sahip hekim gözetiminde olmak üzere klinik psikolog ve psikolojinin tıbbi uygulamaları yetki belgesine sahip psikologlar

Hipnoz Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı Amacı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde belirtildiği üzere hipnoz uygulaması sertifikalı eğitim programının amacı insan sağlığına yönelik hipnoz uygulaması yapacak

 • Tabiplere,
 • Diş tabiplerine,
 • Hipnoz uygulaması sertifikasına sahip hekim gözetiminde olmak üzere klinik psikologlara ve psikolojinin tıbbi uygulamaları yetki belgesine sahip psikologlara

kendi mesleki alanlarında hipnoz uygulamalarını en etkin ve verimli bir biçimde yerine getirmek için gerekli yeterlilikleri kazandırmaktır.

HİPNOZ UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

MODÜL 1

1. Hipnozun tanımı ve özellikleri

 • Hipnozun tanımı/Hipnoz nedir?
 • Kimlere hipnoz yapılabilir?
 • Hipnoz uygulamasının kullanım alanları
 • İsimlendirilmelerinde hipnoz adı kullanılmamış olsa bile hipnoz teknikleri kullanılan NLP, EMDR, nefes teknikleri, progresif gevşeme gibi farklı tekniklerin özelliklerinin değerlendirilmesi
 • Hipnoz sertifikasına sahip olmayan kişilerin NLP, EMDR, nefes teknikleri, progresif gevşeme gibi teknikleri kullanmalarının oluşturabileceği tıbbi sakıncalar

2.Hipnoza dair mitler ve yanlış bilinenler

 • Hipnoza dair halk arasındaki kültürel inanış yanlışlıkları
 • Medya ve filmlerde hipnozun yanlış aktarımı ve etkisi

3.Terapide bir iletişim yöntemi olarak hipnoz

 • Vakalarda empatik yaklaşımın hipnotik katkısı
 • Uygulama ortamının hipnotik iletişime katkısı
 • Sesin, sözün ve müziğin hipnotik etkisi

4.Kendiliğinden gerçekleşen (spontane) translar ve hipnoz

 • Yol hipnozu
 • Berber makası tıkırtısı gibi seslerin hipnotik etkileri
 • Anne öpücüğü, kral dokunuşu gibi etkilerin hipnotik ilişkisi
 • Müziğin hipnotik etkisi

5.Hipnozun tarihçesi

 • Eski dünya medeniyetlerindeki (Asya, Sibirya, Yunan, Mısır, Hindistan, Çin, Afrika, ve Amerikan Yerlileri vb.) hipnoz uygulamaları
 • Anadolu’da hipnoz ve Asklepion tedavi kültürünün modern hipnoza katkıları
 • Şaman ve kızılderili törenlerinde hipnoz ritüelleri
 • Mesmer dönemindeki Manyetizma Anima
 • Mesmer sonrası hipnoza dair gelişmeler ve Freud, Jung, Adler ve diğer psikoloji ekolleri üzerinde hipnozun etkileri
 • Hipnozun Türkiye’deki gelişimi ve Bilinçli Hipnoz Ekolü
 • Hipnozun Avrupa ve Dünyadaki gelişimi
 • Hipnozun Avrupa ve Dünyada dernekleşme süreci
  • ESH- European Society of Hypnosis (Avrupa Hipnoz Derneği)
 • ISH-International Society of Hypnosis (Uluslararası Hipnoz Derneği)
 • ASCH-American Society of Clinical Hypnosis (Amerikan Klinik Hipnoz Dermeği)
 • Tıbbi Hipnoz Derneği (THD)-Medical Society of Hypnosis

6. Hipnoz teorileri ve bilinçli hipnoz

 • Hipnoz ve Neodisosiasyon teorisi (Hilgard)
 • Hipnoz ve Nöropsikolojik teori (Crawford&Gurizelier)
 • Hipnoz ve DCT Dissocieted Control Teorisi(Roody&Bowers),
 • Hipnoz ve Social-cognitive / Cognitive-behavioural / Response set theory , Integrative Cognitive Theory(Brown & Oakley) teorileri
 • Hipnoz ve Role teorisi (Sarbin)
 • Hipnoz ve Integrative cognitive theory (Brown & Oakley)
 • Hipnoz ve Ego-Psychological teori (Fromm)
 • Hipnoz ve Conditioning and inhibition teorisi (Barrios)
 • Hipnoz ve State ve Non State teorileri

7.Hipnoz uygulamaları ve tedavinin planlanması

 • Hipnoz uygulamalarında vaka-hekim ilişkisinin kurulması (attachment)

8. Hipnoz uygulamalarında hastayı hazırlama (attachment)

 • Vakanın hipnoz uygulamasına kabul kriterleri
 • Bilinçli Hipnoz metodunda MAYA (Making Acceptance with Your Awareness-Farkındalık içinde kabul) tekniği ile vakanın hipnoz hakkında bilgilendirilmesi ve hipnoz uygulamasına dair hasta onayının alınması süreci

9. Pratik Uygulama

 • Modül içinde anlatılmış konular, hipnotik fenomenler ve potansiyel faydaları ile ilgili pratik uygulama çalışmaları

MODÜL 2

1. Hipnoz uygulamasına dair mesleki ve etik konular

 • Hipnozun kullanım alanları
 • Tıbbi deontoloji kuralları ve vaka-hekim ilişkisinde yaklaşımlar

2. Hipnoz uygulama alanları

 • Hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanıldığı alanlar
  • Cerrahi işlemlerde hipnoz uygulaması:
   • Preoperatif ameliyat korkusunu yenme, anksiyete ve ağrıyla baş etmede hipnoz uygulamasının kullanımı
   • Postoperatif ağrı, bulantı, kusma ve anksiyete ile baş etmede hipnoz uygulamasının kullanımı
   • İntraoperatif ağrı, anksiyeteyi azaltmada hipnoz uygulamasının kullanımı
  • Tüm tanısal ve girişimsel işlemler sırasında hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Acil tıpta kaygı giderilmesinde ve tedaviye uyumun arttırılmasında hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • İnfertilite tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Gebelik ve doğum sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  •  Kadın hastalıkları tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Obesite tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Yeme bozuklukları tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Sigara bırakma tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Alkol bağımlılığı tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Depresyon tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Anksiyete bozukluğu tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Stres bozuklukları tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Organik olmayan uyku bozuklukları tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Fonksiyonel barsak bozuklukları tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Akut ve kronik ağrı tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Alerjik rinit, alerjik astım tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Yanık tedavisinde ağrı ve anksiyete azaltılmasında hipnoz tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Doğum sırasında hipnoz uygulaması kullanımı
  • İntraoperatif ağrı ve anestezinin sağlanmasında hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Kanser hastalarında ortaya çıkan ağrı, kusma, kaygı ve ilaç yan etkileriyle baş edilmesinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
  • Diş hekimliğinde:
   • Diş hekimliği ile ilgili operasyonlara dair fobilerde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
   •  Diş hekimliği ile ilgili ağrı giderme ve anestezi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
   • Diş gıcırdatmada hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
   • Diş hekimliği ile ilgili tedaviye ve protezlere uyumu arttırıcı doğrultuda hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
   • Temporomandibüler eklem disfonksiyonu tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
   • Trigeminal nevralji tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı
   • Diş hekimliği ile ilgili ağız içi problemlerin giderilmesi tedavi sürecinde hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanımı

3. Hipnozun tedaviye yardımcı olarak kullanıldığı uygulama alanlarında karşılaşılan zorluklar

4. Hipnoz indüksiyonu sırasında dikkatin odaklanması

 • Sabit bir noktaya dikkatin odaklanması tekniği ile hipnoz uygulamaları
 • Nefese dikkatin odaklanması tekniği ile hipnoz uygulamaları
 • Vücut gevşemesine dikkatin odaklanması tekniği ile hipnoz uygulamaları
 • Yukarıda sayılan tekniklerle ilgili hipnoz uygulama pratiği

5.Hipnoza Yatkınlık

 • Hipnoza yatkınlık ölçekleri
 • Stanford Hypnotic Susceptibility Scale (SHSS)
 • Hipnotik İndüksiyon Profili (HİP)
 • Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility (HGSHS)

6. Hipnoza yatkınlık belirti ve ölçümlerinde yeterlilik kazanma pratiği

 • Hipnozda relaksasyon (gevşeme) teknikleri pratiği
 • Hipnoz halinin oluşturulması ve hipnoz altında gerçekleştirilecek uygulamalar pratiği
 • Hipnozda Halüsinasyon (Pozitif ve Negatif) Tekniği
 • Hipnozda İmajinasyon Tekniği
 • Hipnozda Analjezi Tekniği
 • Hipnozda Anestezi Tekniği
 • Hipnozda Katalepsi / Levitasyon Tekniği
 • Hipnozda Time Distortion (Zaman algısında değişiklik) Tekniği
 • Hipnozda Yaş ilerletme ve geriletme (progresyon-regresyon) Tekniği
 • Hipnozda Amnezi Tekniği

MODÜL 3

1.Hipnoz İndüksiyon prensipleri

 • Nefes teknikleri ile hipnoz indüksiyon prensipleri
 • Sayısal ritim teknikleri ile hipnoz indüksiyon prensipleri
 • Gevşeme teknikleri ile hipnoz indüksiyon prensipleri
 • Göz fiksasyon teknikleri ile hipnoz indüksiyon prensipleri
 • İmajinasyon yolu ile hipnoz indüksiyon prensipleri

2. Hipnotik strateji oluşturma

 • Araştırmacı hipnoz yöntemleri
 • Hipnozda ideomotor sorgulama yöntemleri
 • Hipnozda köprü kurma (affect bridge – somatic bridge) yöntemleri
 • Hipnozda yaş ilerletme ve geriletme yöntemleri
 • Hipnozda projeksiyon teknikleri (posthypnotic dream/screen/theater)
 • Hipnozda zaman ekseni (time-line) yöntemleri
 • Çözüm odaklı hipnoz yöntemleri
 • Çatışma odaklı hipnoz yöntemleri
 • Semptom odaklı hipnoz yöntemleri
 • Hipnozun çapalama yöntemi olarak kullanımı
 • Hipnozda  association / dissociation yöntemleri
 • Bilinçli Hipnoz Farkındalığı (AUCH Awereness Under Conscious Hypnosis) Metodu
 • Ego state terapide hipnoz uygulama yöntemleri
 • Hipnoz uygulamalarında metafor kullanımı

3. Hipnoz seviyeleri ve derinleştirme teknikleri

 • Hafif, orta ve derin seviyeli hipnoz

4. Farklı hipnotik indüksiyon demonstrasyonları ve uygulaması

 • Farklı indüksiyon teknikleri uygulama pratikleri

MODÜL 4

1. Hipnotik stillerin uygulanmasında yeterlilik kazanma ve hipnotik telkin oluşturma

 • Peternal, maternal, friendly hipnoz telkin stilleri
 • Otoriter, permisif/otoriter olmayan ve indirekt/dolaylı hipnoz indüksiyon teknikleri
 • İyileşmeye direnç gösteren vakalara yaklaşım ve dirençle baş etme metotları

2. Otohipnoz uygulaması

 • Otohipnoz uygulama teknikleri ve prensipleri

3. Hipnozda ego güçlendirme metotları

 • Bilinç, farkındalık, idrak, ego, ego ve bilinç katmanları, egostate durumları ve hipnoz
 • Ego güçlendirme metotlarında uygulanan hipnotik telkinler

4. Hipnozda dolaylı hipnotik telkin teknikleri

 • Metaforların ve imajinasyonun hipnozdaki önemi
 • Subliminal hipnoz kullanımı

5. Çocuklarda hipnoz uygulamaları

 • Oyunun çocuklarda hipnoz uygulamasında kullanımı
 • Masalların çocuklarda hipnoz uygulamasında kullanımı
 • Hayal gücünün çocuklarda hipnoz uygulamasında kullanımı

MODÜL 5

1. Hipnotik teknikler II

 • Bilinçli hipnoz teknikleri ve gözün göz ile tespiti metodu
 • Bilinçli hipnoz teknikleri ve gözün göz ile tespiti uygulama pratiği
 • Hipnoz uygulamasında nefes ve relaksasyon teknikleri
 • Nefes ve relaksasyon teknikleri ile ilgili hipnoz uygulama pratiği
 • Hipnoz uygulamasında imajinasyon teknikleri
 • İmajinasyon teknikleri ile ilgili hipnoz uygulama pratiği
 • Negatif ve pozitf imajinasyonların hipnozda kullanımı
 • Hastanın kendini güvende hissettiği/hissedeceği yerlere ilişkin hipnotik imajinasyon çalışmaları
 • Hipnoz uygulayıcısının aktif ve pasif olduğu hipnotik  imajinasyon teknikleri ve uygulanması
 • Hipnoz uygulamasında hikâye/öykü kullanımı; kıssadan hisse çıkarılacak hikâyeler, atasözleri, mitler kullanılarak hasta sorunlarının çözümünde hipnozun kullanımı
 • Hipnoz uygulamasında metaforların kullanımı; ilişkili metafor oluşturma ve tedavi için oluşturulan metaforların doğru kullanımı
 • Disosiyasyonel yöntemin hipnozda kullanımı; disosiyasyonel yöntemin hipnozda uygulanabileceği durumlar ve disosiyasyonel yöntemin hipnoz uygulamasında kullanımının yan etkileri
 • Post-hipnotik telkinlerin hipnozdaki kullanımı;
 • Selfhipnoz nedir?
 • Otohipnoz  nedir?

MODÜL 6

1. Hipnoz halinin sona erdirilmesi- Dehipnotizasyon

 • Hipnozun uygulama basamakları ve otohipnozun hipnoz uygulamasındaki yeri.
 • Otohipnoz uygulamasında post hipnotik telkinler

2. Hipnoz Uygulamasında Tedavinin Sonlandırılması (Detachment), vaka takibi

 • Hipnozun tedaviye yardımcı olduğu alanlar
 • Hipnoz uygulamasında kişi ile iletişim tekniklerinin uygulamadaki rolü
 • Hipnoz uygulamasının sonlandırılması ve vaka takibi

3. Hipnotik duyarlılıkta kişisel farklılıklar

 • Kişilik tipleri ve farklı kişilik tiplerinde hipnotik yaklaşım farklılıkları

4. Hipnoz uygulamalarının risk faktörleri

 • Otohipnoz kullanımı
 • Otohipnozun kullanımında karşılaşılabilecek riskler

5. Hipnoza dirençli hastalarda uygulanacak stratejiler

6. Hipnoz uygulanması sırasında karşılaşılan zorluklar ve baş etme stratejileri

 • Hipnoz uygulamasında karşılaşılabilecek başarısızlıklar ve nedenleri
 • Hipnoz uygulamasında karşılaşılabilecek başarısızlıklar ile baş etme yöntemleri

7. Grup hipnozu uygulama yöntemleri

 • Grup hipnozuyla çalışma teknikleri

8. Hipnozun sağlık alanı dışındaki uygulamaları (sanat, spor)

 • Motivasyon arttırıcı, ego destekleyici, performans arttırıcı, konsantrasyon arttırıcı amaçla kullanılan hipnoz teknikleri
 • Resim, heykel gibi sanatsal faaliyetlerin imgesel rolleri ve mesajları
 • Spor ve sportif başarıda hipnoz kullanımı
 • Medya ve hipnotik etkileri

9. Acil durumlarda hipnoz kullanımı

 • Kaza, yangın, deprem gibi toplumsal olay ,afet ve travmalarda oluşan selfhipnotik durum ve uygulayıcının uygulayabileceği hipnotik yaklaşımlar
 • Acil kliniklerde ve ilk yardım sırasında hipnotik yaklaşımlar ve hipnozun acil tıp uygulamalarında kullanımı

MODÜL 7

Hipnozda Ruh-Beden İlişkisi (Mind-Body Interaction) (*)

1.Hipnozun psikosomatik rahatsızlıklarda kullanımı

 • Hipnozun psikosomatik rahatsızlıkların tedavisindeki kullanım katkıları
 • İdiopatik belirti ve bulgu durumları, konversiyon /somatizasyon bozuklukları, psikosomatik rahatsızlıklar ve bağışıklık sistemi fonksiyon bozuklukları, irritabl barsak sendromu, fonksiyonel dispepsi, kronik yorgunluk sendromu, fibromiyalji, astım, allerji gibi rahatsızlıklarda hipnozun kullanımı

2.Hipnozun stresle baş etmede kullanımı

 • Hipnozun stresle baş etmede kullanımı
 • Günlük yaşamda, stres yönetimi, hayat kalitesinin arttırılması, tükenmişlik sendromu (Burnout), depresyon, duygu yönetimi gibi durumlarda hipnozun kullanımı ve tedaviye katkıları

3. Hipnozun anksiyete bozukluklarında kullanımı

 • Hipnozun anksiyete ile baş etmede kullanımı ve tedaviye katkıları
 • Panik ataklar, fobiler, performans anksiyetesi ve sınav kaygısı gibi durumlarda hipnozun kullanımı ve tedaviye katkıları

4. Hipnozun sorunlu alışkanlıkların yönetiminde kullanımı ve tedaviye katkıları

5. Aşırı alkol kullanımı alışkanlığından kurtulmada hipnozun kullanımı

 • Aşırı alkol kullanım alışkanlığından kurtulmada hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler
 • Hipnozun alkol kullanım alışkanlığını bırakmada oluşturduğu tedavi katkıları

6. Sigara içme alışkanlığından kurtulmada hipnozun kullanımı

 • Sigara kullanım alışkanlığından kurtulmada hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler
 • Hipnozun sigara kullanım alışkanlığını bırakmada oluşturduğu tedavi katkıları

7. Insomnia ve uyku düzeni bozukluklarında hipnozun kullanımını

 • Uyku düzeni bozukluklarında hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler
 • Hipnozun insomnia ve uyku düzeni bozukluklarında kullanımının tedavi katkıları

8. Tırnak yeme, saç, kıl kopartma, kaşınma gibi sorunlarda hipnozun kullanımı

 • Tırnak yeme, saç, kıl kopartma, kaşınma gibi sorunlarda hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler
 • Hipnozun tırnak yeme, saç, kıl kopartma, kaşınma gibi sorunlarda kullanımının tedavi katkıları

9. Obsesif kompülsif bozukluklarda(OCD) hipnozun kullanımını

 • Obsesif kompülsif bozukluklarda hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler
 • Hipnozun obsesif kompülsif bozukluklarda kullanımının tedavi katkıları

10. Konuşma bozuklukları, kekeleme ve tiklerde hipnozun kullanımını

 • Konuşma bozuklukları, kekeleme ve tiklerde hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler
 • Hipnozun konuşma bozuklukları, kekeleme ve tiklerde kullanımının tedavi katkıları

11. Çocuklarda hipnoz uygulamaları

 • Çocuklarda enürezis, tırnak yeme, uyum bozuklukları, uyku düzeni bozuklukları gibi rahatsızlıklarda hipnotik yaklaşımlar

MODÜL 8

Ağrıyla Baş Etmede ve Cerrahide Hipnoz(**)

1.Ağrının nörofizyolojisi ve hipnoz

2.Hipnozun ağrıyla baş etmede kullanımı

 • Hipnozun ağrının iyileştirilmesinde kullanım alanları
 • Analjezi amacı ile hipnoz uygulamaları, akut ve kronik ağrıda hipnozun kullanımı
 • Anestezi amacı ile hipnoz uygulanması ve cerrahi müdahalelerde hipnozun kullanımı
 • Sedasyon amacı ile hipnoz uygulanması ve cerrahi müdahalelerde hipnozun kullanımı

3. Ağrı kontrolünde hipnotik stratejiler

 • Ağrı ile başvuran vakalarda hipnotik yaklaşım ve hipnoz kullanımı
 • Onkolojik vakalarda ağrı ile başetmede hipnozun kullanımı
 • Cerrahide hipnoz kullanımı ve hipnoanestezi, hipnoanaljezi amacı ile hipnozun kullanımında uygulanan hipnotik stratejiler.
 • Preoperatif dönemde vakanın ameliyata hazırlanması ve sedasyonu amacıyla hipnoz kullanımı
 • Operasyon sırasında hipnoanestezi, hipnoaneljezi ve sedasyon amacıyla hipnoz kullanımı
 • Postoperatif dönemde hipnozun kullanımı

4. Fantom ağrılarda hipnoz kullanımı

 • Fantom ağrılarda hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler
 • Hipnozun fantom ağrılarda kullanımının tedavi katkıları

5. Ortez ve protezlere uyumda hipnoz kullanımı

 • Ortez ve protezlere uyumda hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler
 • Hipnozun ortez ve protezlere uyumda kullanımının tedavi katkıları

6.Kültürel farklılıklara göre ağrının algılanışı ve hipnoz

 • Farklı kültürlerde ağrı algısı ve bunun hipnoz uygulamalarında pozitif bir etki olarak kullanımı

7.Değişik hipnoz yöntemlerinin ağrı kontrolünde kullanılması

 • Değişik hipnoz yöntemlerinin ağrı kontrolünde kullanılmasını yönelik pratik uygulamalar
 • Bilinçli hipnoz tekniğinin ağrı ile baş etmede kullanımı
 • İndirekt hipnoz tekniklerinin ağrı ile baş etmede kullanımı
 • Metaforların hipnoz sırasında ağrı ile baş etmede kullanımı
 • Time distortion tekniğinin ağrı ile baş etmede kullanımı
 •  İdiomotor cevaplar ve ağrı ile baş etmede bir otohipnoz metodu olarak kullanımı
 • Ağrı ile baş etmede hipnoz uygulanması sırasında karşılaşılan direnç ve uygulanacak stratejiler

MODÜL 9

Jinekoloji ve Obstetride Hipnoz(*)

1. Anneliğe hazırlık sürecinde hipnoz

 • Gebelik anksiyetesiyle baş etmede hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Gebelik kusmaları (hiperemesis gravidarum) ile baş etmede hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Gebelik süresince oluşan fiziksel ve ruhsal sorunlar ile baş etmede hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Gebelik süresince kilo alımı ve beslenmenin düzenlenmesinde hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

2.Hipnozun ağrısız doğumda kullanımı

 • Ağrısız doğumda hipnoz ve doğumda hipnoanestezi, hipnoanaljezi amacı ile hipnozun kullanımında hipnotik stratejiler.
 • Doğum öncesi dönemde vakanın doğuma hazırlanması ve sedasyonu amacıyla hipnoz kullanımı
 • Normal doğum veya cerrahi doğum sırasında hipnoanestezi, hipnoaneljezi ve sedasyon amacıyla hipnoz kullanımının uygulama ve tedaviye faydaları
 • Doğum sonrası dönemde hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

3.Hipnozun doğum sonrası ve lohusalık döneminde karşılaşılan sorunlarla baş etmede kullanımı

 • Annelik olgusunun kabulünde hipnozun hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Laktasyon sürecinde hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Postpartum dönemde sağlıklı kilo vermede hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Postpartum dönemin rahat atlatılmasında hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

4.Mens döngüsü ve ağrısının kontrolünde hipnozun kullanımı

 • Menstrel siklusun düzenlenmesinde hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

5.Onkoloji ve hipnoz

 • Kadın hayatında karşılaşılan onkolojik vakalarda (meme, yumurtalık, rahim) ruhsal ve fiziksel uyumun sağlanmasında hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

6. Fertilite ve hipnoz

 • Invitro fertilizasyon sürecinde hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Anneliğin kabulü ve gebeliğe hazırlıkta, yumurta toplanması ve implantasyon sürecinde hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Stres ve depresyonla baş etmede hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

MODÜL 10

Diş hekimliğinde Hipnoz(**)

1.Anksiyete, korku ve fobik durumların yönetimi ve hipnoz

 • Diş hekimliğine ilişkin anksiyete, korku ve fobik durumlarla baş etmede hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

2.Diş hekimliğinde analjezi ve anestezi amaçlı hipnozun kullanımı

 • Diş hekimliğinde diş çekimi, operasyonlar, dolgu,kanal tedavisi vb. sırasında hipnoanestezi, hipnoanaljezi ve sedasyon amacı ile hipnozun kullanımına ilişkin teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Baş-boyun bölgesinde görülen ağrılarda ve trigeminal nevraljide hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

3.Hemoraji ve salivasyon kontrolünde hipnozun kullanımı

 • Hemoraji, salivasyon ve öğürme kontrolünde hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

4. Diş hekimliğinde sorunlu alışkanlıkların yönetiminde hipnozun kullanımı

 • Dişhekimliğinde diş gıcırdatma (bruksizm) gibi sorunlu alışkanlıkların yönetiminde hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Parmak emme sorunlu çocuklarda kullanılan ortez ve protezlere uyumu sağlamak için hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları
 • Sigara içme ve hatalı beslenme alışkanlıklarında oluşan çene ve diş problemleriyle baş etmede hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

5. Diş hekimliğinde kullanılan protez ve ortezlere adaptasyonda hipnoz kullanımı

 • Diş hekimliğinde kullanılan protez, ortez ve ortodontik aparatlara adaptasyon amacıyla hipnozun kullanımı ile ilgili teknikler ve hipnozun tedavi katkıları

* Diş hekimlerinin 7. ve 9. modüllere katılma zorunluluğu yoktur.

** Klinik psikologları ile psikolojinin tıbbi uygulamaları yetki belgesine sahip psikologların 8. ve 10. modüllere katılma zorunluluğu yoktur.