As Çamlık Sitesi B-1 Blok 77/7 Koşuyolu\kadıköy\istanbul, 34718
(0216) 326 96 00
info@tibbihipnozdernegi.org.tr

ABSTRACT GONDERME / ABSTRACTS

SUNUMLAR
Sempozyuma konferans sunumları ve sözlü ya da poster bildirileri ile katılabilirsiniz. Sunum yapmak isteyen meslektaşlarımızın, konferans metinlerini ve bildiri özetlerini  drcandanesin@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.
Tüm konuşma özetleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalı ve en fazla 300 sözcükten ibaret olmalıdır (Özetlerde ad, soyad, unvan ve çalışılan kurum bilgileri, 300 sözcüğün dışındadır). Özetler; Times New Roman yazı karakterinde ve 12 punto büyüklüğünde olacak şekilde yazılmalıdır.
1. Konu Başlığı
2. Sunum yapacak kişinin adı, soyadı, unvanı, çalışılan kurum bilgileri (üniversite, …)
3. Sunuma destek olan kişilerin adı, soyadı, unvanı, çalıştığı kurum bilgileri (üniversite, …)
4. Gönderilecek Özet’te klinik araştırmalar için aşağıda belirtilen alt başlıklar bulunmalıdır.
A. Çalışmanın amacı ve kısa bir genel bilgi
B. Yöntem
C. Bulgular (bulguların önemi tartışılmalı)
D. Sonuç
E. Anahtar kelimeler
5. Olgu sunumları için ise; önce kısa genel bilgi, sonra olgunun klinik durumu ve uygulanan tedavi, en son olarak da bu olguda kullanılan tedavinin klinik açıdan önemi vurgulanmalıdır.
6. Posterler 70 cm x 90 cm boyutlarında olmalıdır.
7. Konferans sunumları 30 dk. (20 dk. sunum, 10 dk. tartışma), Sözlü bildiriler 10 dk. (7 dk. sunum, 3 dk. tartışma) olarak planlanmıştır.